Biển số xe 81 là tỉnh nào ?

Biển số xe 81 ở đâu?

Ký hiệu biển số xe 81 được cấp cho tỉnh Gia Lai. Tất cả các phương tiện giao thông tại tỉnh đều được cấp biển số 81 để phục vụ cho công tác quản lý. Biển số được cấp theo quy định tại Phụ lục số 2 về ký hiệu biển xe ô tô – mô tô trong nước ban hành kèm theo thông tư số 24/2023/TT-BCA.

Xem thêm: biển số xe các tỉnh

Cách quy định biển số xe của tỉnh Gia Lai ở các huyện như thế nào?

Cụ thể, biển số các địa phương trong tỉnh Gia Lai được quy định như sau:

Thành phố Pleiku: 81-B1

Thị xã An Khê: 81-G1

Thị xã Ayun Pa: 81-M1

Huyện Chư Păh: 81-X1

Huyện Chư Prông: 81-T1

Huyện Chư Sê: 81-P1

Huyện Đắk Đoa: 81-C1

Huyện Đak Pơ: 81-F1

Huyện Đức Cơ: 81-U1

Huyện Ia Grai 81-V1

Huyện Ia Pa: 81-L1

Huyện K’Bang: 81-H1

Huyện Kông Chro: 81-K1

Huyện Krông Pa: 81-N1

Huyện Mang Yang: 81-E1

Huyện Phú Thiện: 81-D1

Như vậy, khi thấy biển số xe có 2 chữ số đầu tiên là 81 thì có thể biết ngay đó là biển số của các phương tiện giao thông đăng ký tại Tỉnh Gia Lai.

Xem thêm: Biển số xe 84 là tỉnh nào ?

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết liên quan