Biển số xe 89 là tỉnh nào ?

bien so 89

Biển số xe 89 ở đâu?

Tỉnh Hưng yên
Tỉnh Hưng yên

Ký hiệu biển số xe 89 được cấp cho Tỉnh Hưng Yên. Tất cả các phương tiện giao thông tại tỉnh đều được cấp biển số 89 để phục vụ cho công tác quản lý. Biển số được cấp theo quy định tại Phụ lục số 2 về ký hiệu biển xe ô tô – mô tô trong nước ban hành kèm theo thông tư số 24/2023/TT-BCA.

Xem thêm: biển số xe các tỉnh

Cách quy định biển số xe của tỉnh Hưng Yên ở các huyện như thế nào?

Biển số xe Hưng Yên có ký hiệu mã số đầu là 89. Cụ thể, biển số các địa phương trong tỉnh Hưng Yên được quy định như sau:

– Thành phố Hưng Yên: 89-B1

– Huyện Ân Thi: 89-C1

– Huyện Kim Động: 89-D1

– Huyện Khoái Châu: 89-E1

– Huyện Mỹ Hào: 89-F1

– Huyện Phù Cừ: 89-G1

– Huyện Tiên Lữ: 89-H1

– Huyện Văn Giang: 89-K1

– Huyện Văn Lâm: 89-L1

– Huyện Yên Mỹ: 89-M1

Như vậy, khi thấy biển số xe có 2 chữ số đầu tiên là 89 thì có thể biết ngay đó là biển số của các phương tiện giao thông đăng ký tại Tỉnh Hưng Yên.

5/5 - (5 bình chọn)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết liên quan