Biển số xe 76 là tỉnh nào ?

1. Biển số xe 76 ở đâu?

Ký hiệu biển số xe 76 được cấp cho Tỉnh Quảng Ngãi. Tất cả các phương tiện giao thông tại tỉnh đều được cấp biển số 76 để phục vụ cho công tác quản lý. Biển số được cấp theo quy định tại Phụ lục số 2 về ký hiệu biển xe ô tô – mô tô trong nước ban hành kèm theo thông tư số 24/2023/TT-BCA.

Xem thêm: biển số xe các tỉnh

2. Cách quy định biển số xe của Tỉnh Quảng Ngãi ở các huyện như thế nào?

Cụ thể, biển số các địa phương trong Tỉnh Quảng Ngãi được quy định như sau:

 • Thành phố Quảng Ngãi: 76-B1, 76-U1, 76-V1
 • Thị Trấn Đức Phổ:76-G1
 • Huyện Bình Sơn: 76-C1
 • Huyện Sơn Tịnh: 76-D1
 • Huyện Tư Nghĩa: 76-E1
 • Huyện Nghĩa Hành: 76-F1
 • Huyện Mộ Đức: 76-G1
 • Huyện Trà Bồng: 76-P1
 • Huyện Tây Trà: 76-S1
 • Huyện Sơn Hà: 76-M1
 • Huyện Sơn Tây: 76-N1
 • Huyện Minh Long: 76-L1
 • Huyện Ba Tơ: 76-K1
 • Huyện Lý Sơn: 76-T1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết liên quan