Giá vàng SBJ


Bảng giá vàng SBJ mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
Loại 0,1 chỉ
51,800,000
59,800,000
Loại 0,3 chỉ
15,840,000
16,540,000
Loại 0,5 chỉ
26,400,000
27,000,000
Loại 1 chỉ
51,800,000
53,300,000
Thần Tài May Mắn (SBJ Gold)
51,800,000
53,300,000
Vàng nhẫn loại 1 chỉ
51,800,000
53,300,000
Vàng nhẫn loại 0,5 chỉ
25,800,000
27,000,000
Đồng tiền các loại
51,800,000
53,300,000
Thần tài Chibi loại 0,5 chỉ
25,800,000
27,000,000
Chiêu Tài Tích Lộc (Túi Lộc vàng) loại 0,5 chỉ
25,800,000
27,000,000
Khát Vọng Sức Trẻ (Họa Mi Vàng) loại 1 chỉ
51,800,000
53,300,000
Bồ Đề An Gia loại 0,3 chỉ
15,340,000
16,540,000
Nhất Tài Lộc Phúc (hồ lô vàng) loại 0,3 chỉ
15,340,000
16,540,000
Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)
52,300,000
53,300,000
Vàng miếng SJC
56,900,000
57,500,000
Vàng 99,99 (24K)
51,100,000
51,900,000
Vàng 99,9
51,050,000
51,850,000
Vàng 95%
48,510,000
49,310,000
Vàng 68%
34,490,000
35,290,000
Vàng 18K
38,130,000
38,930,000
Vàng 14K
29,460,000
30,260,000
Vàng 10K
20,840,000
21,640,000

Biểu đồ giá vàng SBJ

Đánh giá bài viết này