Giá vàng Phú Hào


Bảng giá vàng Phú Hào mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
NT24
7,280,000
7,380,000
NT18
4,720,000
4,910,000
VT
2,970,000
3,160,000

Biểu đồ giá vàng Phú Hào

Đánh giá bài viết này