Giá vàng ACB


Bảng giá vàng ACB mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
ACB: Giá Vàng KD tại TP,Hồ Chí Minh
55,100,000
57,500,000
ACB: Giá Vàng KD tại Miền Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau)
55,100,000
57,500,000
ACB: Giá Vàng KD tại Miền Trung (từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, và các tỉnh Tây Nguyên)
55,100,000
57,500,000
ACB: Giá Vàng KD tại Miền Bắc (từ Ninh Bình đến Hà Giang)
55,100,000
57,500,000
SJC: Giá Vàng KD tại TP,Hồ Chí Minh
66,600,000
67,000,000
SJC: Giá Vàng KD tại Miền Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau)
66,600,000
67,000,000
SJC: Giá Vàng KD tại Miền Trung (từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, và các tỉnh Tây Nguyên)
66,600,000
67,000,000
SJC: Giá Vàng KD tại Miền Bắc (từ Ninh Bình đến Hà Giang)
66,600,000
67,000,000

Biểu đồ giá vàng ACB

4/5 - (1 bình chọn)