Giá vàng AJC


Bảng giá vàng AJC mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
Trang sức 99,99
7,465,000
7,680,000
Trang sức 99,9
7,455,000
7,670,000
NL 99,99
7,460,000
Nhẫn tròn k ép vỉ T,Bình
7,440,000
N,Tròn, 3A, Đ,Vàng T,Bình
7,530,000
7,710,000
N,Tròn, 3A, Đ,Vàng N,An
7,530,000
7,710,000
N,Tròn, 3A, Đ,Vàng H,Nội
7,530,000
7,710,000
Miếng SJC Thái Bình
8,180,000
8,380,000
Miếng SJC Nghệ An
8,180,000
8,380,000
Miếng SJC Hà Nội
8,180,000
8,380,000

Biểu đồ giá vàng AJC

Đánh giá bài viết này