Giá vàng DOJI


Bảng giá vàng DOJI mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
SJC
81,500,000
83,700,000
AVPL
81,500,000
83,700,000
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
75,350,000
77,150,000
Nguyên liệu 99,99
74,800,000
75,900,000
Nguyên liệu 99,9
74,700,000
75,800,000
Nữ trang 99,99
74,000,000
76,400,000
Nữ trang 99,9
73,900,000
76,300,000
Nữ trang 99
73,200,000
75,950,000
Giá Nguyên Liệu 18K
50,900,000
Giá Nguyên Liệu 16K
46,500,000
Giá Nguyên Liệu 15K
48,460,000
Giá Nguyên Liệu 14K
38,800,000
Giá Nguyên Liệu 10K
33,380,000

Biểu đồ giá vàng DOJI

Đánh giá bài viết này