Biển số xe 38 là tỉnh nào ?

Biển số xe 38 ở đâu?

Biển số xe 38 giống như biển số xe của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, biển số xe Hà Tĩnh được quy định trong Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước. Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Theo quy định này, biển số xe tỉnh Hà Tĩnh có mã số đầu là 38.

Biển số xe 38
Biển số xe 38 Tỉnh Hà Tĩnh

Xem thêm: Biển số xe 73 là tỉnh nào ?

Cách quy định biển số xe của tỉnh Hà Tĩnh ở các huyện như thế nào?

Ký hiệu biển số xe cụ thể tại các huyện, thị xã của Tỉnh Hà Tĩnh như sau:

– Tp. Hà Tĩnh: 38-T1;

– Huyện Vũ Quang: 38-S1-2, 38-E1;

– Huyện Đức Thọ: 38-D1 38-V1;

– Huyện Hương Sơn: 38-H1 38-P1;

– Huyện Hương Khê: 38-B1;

– Huyện Nghi Xuân: 38-N1;

– Huyện Can Lộc: 38-A;

– Huyện Kỳ Anh: 38-K1;

– TX. Hồng Lĩnh: 38-F1;

– Huyện Cẩm Xuyên: 38-X1;

– Huyện Lộc Hà: 38-L1;

– Huyện Thạch Hà: 38-M1;

– Biển kiểm soát ô tô Hà Tĩnh: 38A, 38D, 38C, 38B, 38LD.

Như vậy, khi thấy biển số xe có 2 chữ số đầu tiên là 38 thì có thể biết ngay đó là biển số của các phương tiện giao thông đăng ký tại Tỉnh Hà Tĩnh.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết liên quan