Biển số xe 69 là tỉnh nào ?

bien so xe 69

Biển số xe 69 ở đâu?

Ký hiệu biển số xe 69 được cấp cho Tỉnh Cà Mau. Tất cả các phương tiện giao thông tại tỉnh đều được cấp biển số 69 để phục vụ cho công tác quản lý. Biển số được cấp theo quy định tại Phụ lục số 2 về ký hiệu biển xe ô tô – mô tô trong nước ban hành kèm theo thông tư số 24/2023/TT-BCA.

Tỉnh Cà Mau
Tỉnh Cà Mau

Xem thêm: biển số xe các tỉnh

Cách quy định biển số xe của tỉnh Cà Mau ở các huyện như thế nào?

  • Thành phố Cà Mau: 69-B1; 69-B2; 69-C1; 69-K2
  • Huyện Thới Bình: 69-D1 (5 số); 69-U1 (4 số)
  • Huyện Cái Nước: 69-E1 (5 số); 69-N1 (4 số)
  • Huyện Đầm Dơi: 69-F1 (5 số); 69-R1 (4 số)
  • Huyện U Minh: 69-H1
  • Huyện Phú Tân: 69-K1 (5 số); 69-P1 (4 số)
  • Huyện Ngọc Hiển: 69-L1 (5 số); 69-N1 (4 số)
  • Huyện Năm Căn: 69-M1
  • Huyện Trần Văn Thới: 69-N1 (5 số); 69-S1 (4 số)

Như vậy, khi thấy biển số xe có 2 chữ số đầu tiên là 69 thì có thể biết ngay đó là biển số xe tỉnh Cà Mau.

5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết liên quan