Biển số xe 95 là tỉnh nào ?

bien so xe 95

Biển số xe 95 ở đâu?

Ký hiệu biển số xe 95 được cấp cho Tỉnh Hậu Giang. Tất cả các phương tiện giao thông tại tỉnh đều được cấp biển số 95 để phục vụ cho công tác quản lý. Biển số được cấp theo quy định tại Phụ lục số 2 về ký hiệu biển xe ô tô – mô tô trong nước ban hành kèm theo thông tư số 24/2023/TT-BCA.

Xem thêm: biển số xe các tỉnh

Như vậy, khi thấy biển số xe có 2 chữ số đầu tiên là 95 thì có thể biết ngay đó là biển số của các phương tiện giao thông đăng ký tại Tỉnh Hậu Giang.

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết liên quan