Biển số xe 49 là tỉnh nào ?

bien so xe 49

Biển số xe 49 ở đâu?

Ký hiệu biển số xe 49 được cấp cho Tỉnh Lâm Đồng. Tất cả các phương tiện giao thông tại tỉnh đều được cấp biển số 49 để phục vụ cho công tác quản lý. Biển số được cấp theo quy định tại Phụ lục số 2 về ký hiệu biển xe ô tô – mô tô trong nước ban hành kèm theo thông tư số 24/2023/TT-BCA.

da lat ldd
Tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm: biển số xe các tỉnh

2. Cách quy định biển số xe của tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như thế nào?

Ký hiệu biển số xe cụ thể tại các huyện, thị xã của tỉnh Lâm Đồng như sau:

– Thành phố Đà Lạt: 49-B1, 49-M8;

– Huyện Đam Rông: 49-C1;

– Huyện Lâm Hà: 49-D1;

– Huyện Đức Trọng: 49-E1;

– Huyện Đơn Dương: 49-F1;

– Huyện Di Linh: 49-G1;

– Huyện Bảo Lâm: 49-H1;

– Thành phố Bảo Lộc: 49-K1; 49-S1;

– Huyện Đạ Huoai: 49-L1;

– Huyện Đạ Tẻh: 49-M1;

– Huyện Cát Tiên: 49-N1;

– Huyện Lạc Dương:49-P1;

Như vậy, khi thấy biển số xe có 2 chữ số đầu tiên là 49 thì có thể biết ngay đó là biển số của các phương tiện giao thông đăng ký tại Tỉnh Lâm Đồng.

Xem thêm: Biển số xe 92 là tỉnh nào ?

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết liên quan