Biển số xe 43 là tỉnh nào ?

Biển số xe 43 ở đâu?

Ký hiệu biển số xe 43 được cấp cho Thành phố TP. Đà Nẵng. Tất cả các phương tiện giao thông tại tỉnh đều được cấp biển số 43 để phục vụ cho công tác quản lý. Biển số được cấp theo quy định tại Phụ lục số 2 về ký hiệu biển xe ô tô – mô tô trong nước ban hành kèm theo thông tư số 24/2023/TT-BCA.

Xem thêm: biển số xe các tỉnh

Như vậy, khi thấy biển số xe có 2 chữ số đầu tiên là 43 thì có thể biết ngay đó là biển số của các phương tiện giao thông đăng ký tại Thành phố TP. Đà Nẵng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết liên quan